Spółdzielnia Mieszkaniowa

Posejdon

Get Adobe Flash player

Kalendarz

Listopad 2021
P W Ś C P S N
« wrz    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Absolutorium dla Zarządu

Dnia 14 czerwca 2014 r Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Posejdon” w Gdyni udzieliło Zarządowi absolutorium – jednogłośnie.

Ponownie w skład Rady Nadzorczej wybrano Panie: Marię Borkowską i Danutę Frohwerk oraz Pana Dariusza Pajórka.

Zatwierdzono wszystkie sprawozdania, w tym bilans i rachunek zysków i strat. Zysk przeznaczono na GZM (gospodarkę zasobami mieszkaniowymi).

Przerwa w dostawie ciepłej wody

OPEC Obłuże informuje, że w dniach 16,17,18 czerwca 2014 r w godzinach 8-15 nie będzie ciepłej wody z powodu płukania wymienników w stacji grupowej ul. Jantarowej i Perłowej.

Zarząd

Walne Zgromadzenie Członków SM „Posejdon”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSEJDON” w Gdyni ul. Jantarowa 72

ZAWIADAMIA  CZŁONKÓW  SPÓŁDZIELNI

że w dniu 14 czerwca 2014 r o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Cechowej 22 w Gdyni odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków SM „POSEJDON”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Prezydium obrad.

2. Przyjęcie Regulaminu obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji:

- mandatowo-skrutacyjnej,

- uchwał i wniosków

5. Przyjęcie protokołu obrad WZCz z dnia 15.06.2013 r

6. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej.

7. Sprawozdanie Zarządu za 2013 r / Informacje bieżące.

8. Zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strat za  2013 r

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 r

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku

11. Dyskusja

12. Absolutorium dla Członków Zarządu za  2013 r

13. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

14. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

15. Zakończenie obrad.

Materiały Walnego Zgromadzenia Członków, z którymi każdy członek może zapoznać się będą wyłożone w siedzibie SM „POSEJDON” ul. Jantarowa 72 w Gdyni od dnia

28 maja 2014 r w godzinach urzędowania Spółdzielni.

Zarząd SM ”POSEJDON”

 

Przetarg nieograniczony

Zarząd   Spółdzielni   Mieszkaniowej  „POSEJDON”  w   Gdyni

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY na wykonanie :

 

 1.  Ocieplenia elewacji metodą lekko mokrą czterech szczytów budynków

3 piętrowych z poddaszem użytkowym przy ul. Jantarowej i Perłowej w Gdyni.

 

         Termin realizacji robót od 04. 08 do 30. 09. 2014 r.

 

Specyfikacja określająca istotne warunki przetargu dostępna w biurze Spółdzielni Gdynia ul. Jantarowa 72 (od pn. do pt. w godzinach od 10 do 14) w terminie od 15. 05. – 27. 06. 2014 r. Koszt specyfikacji na każdy budynek 20 zł.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Zastępca Prezes Spółdzielni tel. 58 625 97 64 lub 500 191 199.

 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w administracji spółdzielni lub przesłać pocztą na adres spółdzielni z dopiskiem „oferta przetargowa na roboty budowlane dociepleniowe P/J”  do dnia

27. 06. 2014 r. do godziny 14.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01. 07. 2014 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółdzielni w Gdyni ul. Jantarowa 72.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

 

POMORSKA NAGRODA JAKOŚCI

Ta galeria zawiera 2 zdjęcia.

PJN 2Szanowni Państwo,

miło jest nam przekazać fantastyczną wiadomość.

Kapituła Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości przyznała naszej Spółdzielni Srebrny Laur Jakości.

Zaznaczyć należy, że w naszej kategorii nie przyznano 1 nagrody. Otrzymaliśmy też nagrodę specjalną Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza.

 

Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości jest formą promocji najlepszych przedsiębiorstw z Pomorza, osiągających dobre wyniki ekonomiczne i z powodzeniem konkurujących na rynkach krajowym i zagranicznych.

Skład kapituły to wybitni specjaliści:

 1. prof., Uniwersytetu Gdańskiego dr, hab. Małgorzata Wiśniewska – Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem,

 2. prof. Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż Piotr Grudowski – Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,

 3. Jacek Papiński – Dyrektor Pionu Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A,

 4. Katarzyna Matuszak – Dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Pomorza S.A,

 5. dr inż. Tomasz Drozdowski – Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

 6. dr nauk ekonomicznych Małgorzata Dehmel-Gomersk – główny specjalista Urzędu Miasta w Gdyni,

 7. Joanna Oberbek – Kierownik Referatu Rozwoju Przedsiębiorczości i Inowacji w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,

 8. Waldemar Cezary Zieliński – Dyrektor Biura Zarządu Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku,

 9. Paulina Orłowska – specjalistka do spraw realizacji projektów Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku.

Więcej o konkursie na stronie: http://notgdansk.pl/pomorska_nagroda_jakosci.html

 

POMORSKA NAGRODA JAKOŚCI

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.10.2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości.

Kapituła dokonała przeglądu nadesłanych ankiet i podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do dalszego procedowania 13 organizacji.

W kolejnym etapie eksperci Polskiego Rejestru Statków przeprowadzą ocenę w siedzibie organizacji w celu weryfikacji wyników, jakie zgłoszone firmy uzyskały na podstawie wypełnionych ankiet samooceny.

O wizycie audytorów w siedzibie organizacji zostaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

Z poważaniem

inż. Paulina Orłowska

Specjalista ds. realizacji projektów

 

Pomorska Rada

Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych

Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku

Przetarg na wymianę domofonów

Zarząd   Spółdzielni   Mieszkaniowej  „POSEJDON”  w   Gdyni

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY na :

 

dostarczenie i wymianę domofonów w 14 klatkach budynków wielorodzinnych

przy ulicy Jantarowej w Gdyni.

 

         Termin realizacji robót od 21. 10  do 20. 11. 2013 r.

 

Specyfikacja określająca istotne warunki przetargu dostępna w biurze Spółdzielni Gdynia ul. Jantarowa 72 (od pn. do pt. w godzinach od 10 do 14) w terminie od 01. 10. – 16. 10. 2013 r. Koszt specyfikacji 20 zł.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Zastępca Prezes Spółdzielni tel. 58 625 97 64 lub 500 191 199.

 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w administracji Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres Spółdzielni z dopiskiem „oferta przetargowa na wymianę domofonów”, do dnia 16. 10. 2013 r. do godziny 15.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18. 10. 2013 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółdzielni w Gdyni ul. Jantarowa 72.

 

 

Włączenie ogrzewania

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 25.09 br włączamy ogrzewanie w budynkach. Prosimy o sprawdzenie w mieszkaniach ustawienia zaworów, termostatów oraz czy nie występują przecieki na połączeniach. W razie awarii prosimy o kontakt: 500-191-199.

Zarząd

PRZETARG

Zarząd   Spółdzielni   Mieszkaniowej  „POSEJDON”  w   Gdyni

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY na wykonanie :

 

 1.  Ocieplenia elewacji metodą lekko mokrą szczytu budynku 4  kondygnacyjnego przy ul. Perłowej w Gdyni.

Termin realizacji robót od 15. 10  do 30. 10. 2013 r.

Specyfikacja określająca istotne warunki przetargu dostępna w biurze Spółdzielni Gdynia ul. Jantarowa 72 (od pn. do pt. w godzinach od 10 do 14) w terminie od 11. 09. – 25. 09. 2013 r. Koszt specyfikacji 20 zł.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Zastępca Prezes Spółdzielni tel. 58 625 97 64.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w administracji spółdzielni lub przesłać pocztą na adres spółdzielni z dopiskiem „oferta przetargowa na roboty budowlane dociepleniowe P – 18, do dnia

25. 09. 2013 r. do godziny 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27. 09. 2013 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółdzielni w Gdyni ul. Jantarowa 72.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  bez podania przyczyn.