Spółdzielnia Mieszkaniowa

Posejdon

Get Adobe Flash player

Kalendarz

Październik 2021
P W Ś C P S N
« wrz    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Pomorska Nagroda Jakości 2014

Uchwałą Zarządu Spółdzielni Nr 8/2015 z dnia 20.02.2015 r w dniu 27.02.2015 r biuro Spółdzielni będzie nieczynne w związku z uczestnictwem zarządu i pracowników w Gali Pomorskiej Nagrody Jakości w charakterze laureatów.

Plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2015 r

 

Data Tematyka posiedzenia
26 01.2015godz. 17:00
 1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 17.12.2014 r.
 2. Struktura organizacyjna Sp-ni Posejdon
 3. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności.
 4. Realizacja i wynik przetargu na wykonanie audytów budynków w celu uzyskania certyfikatów energetycznych
 5. Informacja Zarządu nt. postępowania sądowego w spr. PP Bąkowskich/ dostarczanie wody/
 6. Zatwierdzenie planu finansowego na 2015 r
 7. Windykacja należności oraz sprawy wniesione
 8. Sprawy wniesione zapytania
23.02.2015godz. 17:00
 1. Zatwierdzenie protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26.01.2015 r
 2. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności.
 3. Ocena stanu realizacji uchwał i wniosków przyjętych na WZCZ w 2014 r
 4. Relacja Zarządu nt. przygotowań do realizacji planu remontowego na 2015 r./ założenia/
 5. Ocena działań Zarządu w zakresie windykacji należności.
 6. Sprawy wniesione , zapytania.
23.032015 godz. 17:00
 1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23 lutego 2015 r.
 2. Informacja Zarządu nt bieżącej działalności.
 3. Energa – służebność
 4. Sprawy wniesione , zapytania
27.04.2015 godz. 17:00
 1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 2.3 03.2015 r
 2. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności
 3. Sprawozdanie Zarządu za 2014 r.
 4. Omówienie bilansu oraz r-ku zysków i strat za r. 2014.
 5. Ocena pracy Zarządu i przyjęcie stanowiska Rady na Walne Zgromadzenie w spr. udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2014.
 6. Analiza zmian do Statutu przedstawiona przez Zarząd.
 7. Sprawy wniesione, zapytania
14.05.2015godz. 17:00
 1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27.04.2015 r.
 2. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności / m.in. .fotowoltaika/
 3. Zadłużenia mieszkańców wezwania
 4. Omówienie przygotowań do WZCZ
 5. Sprawy wniesione , zapytania.
25.05.2015godz. 17:00
 1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z dn.14.05.2015 r
 2. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Sp-ni za rok 2014.
 3. Zapoznanie się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na WZCZ wraz z prezentacją materiałów.
 4. Windykacja należności.
 5. Sprawy wniesione, zapytania.
15.06.2015godz. 17:00
 1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z dn. 25.05 2015 r.
 2. Ukonstytuowanie się składu nowej Rady Nadzorczej.
 3. Zapoznanie się z Regulaminem pracy Rady
 4. Sprawy wniesione, zapytania.

 

Dyżury członków Rady Nadzorczej od 16:30-17:00

23.02.2015 Wrześniak Franciszek

23.03.2015 Borkowska Maria

27.04.2015 Ryłko Ewa

14.05.2015 Pajórek Dariusz

25.05.2015 Owsik Katarzyna

15.06.2015 Frohwerk Danuta

Przetarg nieograniczony

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSEJDON” w Gdyni

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie :

Świadectw charakterystyki energetycznej 12 budynków wielorodzinnych.

Termin realizacji robót od 02. 02. 2015 r. do 07. 03. 2015 r.

Specyfikacja określająca istotne warunki przetargu dostępna w biurze Spółdzielni Gdynia ul. Jantarowa 72 (od pn. do pt. w godzinach od 10 do 14) w terminie od 12. 01. – 23. 01. 2015 r. Koszt specyfikacji 40 zł.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Zastępca Prezes Spółdzielni tel. 58 625 97 64 lub 500 191 199.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w administracji Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres spółdzielni z dopiskiem „oferta przetargowa na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej” do dnia
23. 01. 2015 r. do godziny 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26. 01. 2015 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółdzielni w Gdyni ul. Jantarowa 72.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

Dyżur świateczny

24.12.2014 – środa – biuro czynne 8-12, dyżur pełni Wiceprezes Zbigniew Kulinkowski

31.12.2014 – środa- biuro czynne 8-12, dyżur pełni Wiceprezes Zbigniew Kulinkowski,

2.01.2015 r piątek – biuro czynne 8-12, dyżur pełnią P Bożena Górecka, P Aleksandra Czukiewicz

AWARIE proszę zgłaszać na nr tel: 500-191-199 lub 537-300-907

Miłego świętowania

Radosnych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wielu szczęśliwych chwil

i wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym Nowym Roku 2015

życzą

Rada Nadzorcza, zarząd i pracownicy Spółdzielni.

 

https://www.facebook.com/video.php?v=734041000013805&fref=nf

 

Uchwała RN 324/2014

W rozdziale 7 Regulaminu rozliczania kosztów CO dodaje się pk7 o treści:

„Lokatorzy, którzy w terminie nie udostępnią wskazań mierników ciepła lub wodomierzy w celu rozliczenia zużytej ilości ciepła, Zarząd przyjmie szacunkowe zużycie ciepła w lokalu ze średniej z ostatnich 3-ch sezonów grzewczych i dodatkowo obciąży mieszkańca kwotą 300 zł za koszty związane z ponownym przeliczeniem kosztów CO danego budynku.”

Nowe stawki OPEC Gdynia

                                        Szanowni Mieszkańcy.

 

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki  zatwierdził nowe taryfy cen i stawek związanych z zaopatrzeniem w ciepło, tym samym OPEC Gdynia wprowadził od dnia 01 sierpnia br. zmienione (wyższe) stawki i taryfy za dostarczaną energię cieplną do budynków wielorodzinnych :

 

 1. Nowa stawka za moc zamówioną wynosi miesięcznie brutto :

-         dla budynków przy ul. Jantarowej Taryfa PW-GDE-ox

i dla budynków przy ul. Perłowej Taryfa PW-GDE-de opłata wynosi 5.320,22  zł / MW miesięcznie – wzrost o 318,84 zł;

 

 1. Nowa stawka za usługę przesyłową wynosi miesięcznie brutto:

-         dla budynków  przy ul. Jantarowej  Taryfa PW-GDE-ox opłata wynosi 4.136,88 zł / GJ niższa  o 53,40 zł;

-         dla budynków przy ul. Perłowej Taryfa PW-GDE-de

opłata wynosi  5.990,84 zł / GJ wzrost o 76.45 zł.

 

 1. Nowa cena ciepła – składniki zmienne w OPEC Gdynia wynoszą brutto:

-         dla budynków przy ul. Jantarowej Taryfa J.W. opłata

za ciepło wynosi 40.42 zł / GJ wzrost o 2,81 zł  za przesył 18,04 zł / GJ bez zmian;  

-         dla budynków przy ul. Perłowej Taryfa J. W. opłata

za ciepło wynosi 40,42 zł / GJ wzrost o 2,81 zł za

przesył 21,56 zł / GJ wzrost o 0,85 / GJ.

 

 1. Również został wprowadzony nowy cennik na usługi dodatkowe związane z eksploatacją sieci i węzłów ciepła.

 

Przetarg nieograniczony

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Posejdon w Gdyni ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie ocieplenia elewacji metodą lekko mokrą 4 szczytów budynków 3 piętrowych z poddaszem użytkowym. Remont balkonów oraz remont elewacji w 2 budynkach.

Termin realizacji robót 8.09 – 30.10.2014 r. Specyfikacje określające istotne warunki przetargu dostępne w biurze Spółdzielni Gdynia, ul. Jantarowa 72 w godz. 10-14.oo od dnia 21.08.2014 r. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami Zastępca Prezes tel. 58/625-97-64 lub 500-191-199.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w administracji Spółdzielni z dopiskiem „Oferta przetargowa na roboty budowlane dociepleniowe P/J i remont balkonów” do dnia 1.09.2014 r do godz. 15.oo.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 1.09.2014 r o godz. 16.oo.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ

PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSEJDON” W GDYNI

NA OKRES OD LIPCA 2014 R. DO GRUDNIA 2014 R.

DATA TEMATYKA POSIEDZEŃ Dyżur
28.07.2014 Zatwierdzenie protokołu Rady z dnia 18 czerwca 2014 r

 1. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności U.M.- Posejdon rozprawa w spr. ul. Jantarowej
 2. Omówienie Walnego Zgromadzenia Członków 2014 r
 3. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na okres od 07 .2014 r do 12 2014 r.
 4. Przedstawienie członkom Rady Nadzorczej Regulaminu pracy Rady Nadzorczej i ochrony danych osobowych.
 5. Omówienie wyników przetargu na roboty budowlane
 6. Zadłużenia mieszkańców
 7. Sprawy wniesione – zapytania
M. Borkowska
25.08.2014 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z poprzedniego posiedzenia.

 1. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności
 2. Omówienie wyników za I półrocze 2014 r
 3. Rozliczenie okresu grzewczego – wnioski po uaktualnieniu mocy zamówionej oraz wniesienia zróżnicowanych opłat pomieszczeń wspólnych
 4. Sprawy Państwa Bąkowskich
 5. Energa – sprawa służebności
 6. Zadłużenia mieszkańców
 7. Sprawy wniesione zapytania

 

 E. Wesołowska
29.09.2014 Zatwierdzenie protokołu Rady z posiedzenia z poprzedniego posiedzenia.

 1. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności
 2. Rozliczenie sezonu grzewczego oraz rozliczenie zużycia wody
 3. Sprawa służebności dot. korzystania z terenów wspólnych – realizacja uchwały Rady
 4. Zadłużenia mieszkańców – wezwanie dłużników
 5. Sprawy wniesione zapytania

 

27.10.2014 Zatwierdzenie z posiedzenia Rady Nadzorczej z poprzedniego posiedzenia.

 1. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności
 2. Przekazanie ul Jantarowej w użytkowanie Urzędu Miasta Gdyni c.d.
 3. Przyjęcie sprawozdania Zarządu w sprawie

Realizacji zadań technicznych – realizacja planu remontów na poszczególnych nieruchomościach.

 1. Informacja Zarządu nt. przygotowań do okresu zimowego.
 2. Zadłużenia mieszkańców
 3. Sprawy wniesione zapytania.
 F. Wrześniak
24.11.2014 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z poprzedniego posiedzenia.

 1. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności
 2. Informacja Zarządu nt. wykonania obligatoryjnych przeglądów technicznych w Sp-ni.- rocznych
 3. Zatwierdzenie planu remontów na 2015 r
 4. Analiza przeprowadzonych przetargów na roboty budowlane.- ustalenie terminu kontroli przetargów przez Komisję Rewizyjną
 5. Zadłużenia mieszkańców – wezwanie dłużników
 6. Spawy wniesione – zapytania

 

 E. Ryłko
17.12.2014 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z poprzedniego posiedzenia.

 1. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności.
 2. Informacja Zarządu o wynikach ekonomiczno-finansowych Sp-ni.
 3. Przyjęcie założeń do planu Sp-ni na 2015 r.
 4. Ocena działań Zarządu w zakresie windykacji należności.
 5. Sprawy wniesione – zapytania.
D.Frochwerk

 

Rada Nadzorcza na każdym posiedzeniu analizuje: zadłużenia w opłatach za mieszkania, garaże i lokale użytkowe oraz inne

Ponadto:

 1. Przeprowadza systematycznie rozmowy z członkami zalegającymi z opłatami
 2. Rozpatruje w miarę potrzeby odwołania od decyzji Zarządu.
 3. Kontroluje na koniec każdego kwartału realizację planu remontów
 4. Rozpatruje korespondencję wniesioną do Rady Nadzorczej przez mieszkańców.
 5. Uzupełnia tematykę obrad Rady o aktualne niezbędne tematy wypływające z działalności Sp-ni i zmieniających się przepisów prawa .

 

Sekretarz Rady Nadzorczej                                   Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 

Ewa Ryłko                                                                 Maria Borkowska

 

DZIKI

Od: Wydział Środowiska  <wydz.ochrony_srodowiska@gdynia.pl>
Wysłano: 7 sierpnia 12:51 (Zeszły tydzień)
Temat: Re: dziki w SM „Posejdon”
Wydział Środowiska UM Gdyni informuje, że w sprawie ograniczania obecności dzików na terenach zabudowanych w Gdyni podejmowane są następujące działania:
1) w ramach realizacji porozumienia z Kołem Łowieckim Jaźwiec w przedmiocie odławiania dzików z terenów zabudowanych Gminy Miasta Gdyni w dzielnicach Pogórze, Obłuże, Oksywie i Babie Doły w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli tylko w nocy 23 lipca 2014r. odłowiono 19 dzików,
2) w celu maksymalnego efektu odłowu dzików UM Gdyni w lipcu uruchomił i przekazał KŁ „Jaźwiec” przenośną odłownię dzików, która ustawiana jest w miejscach gwarantujących najwyższą skuteczność odłowu,
3) w sierpniu 2013r. UM Gdyni uruchomił odłownię dzików na Pogórzu, której zadaniem jest odłów dzików kierujących się do dzielnic Pogórze, Obłuże i Oksywie – w 2014 roku w tej odłowni odłowiono już 14 dzików.
4) ponadto Uchwała Nr 774/XXXVI/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2013r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014r. poz. 114) określa warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji zwierząt – dzików w liczbie 85 sztuk – na terenie Portu Wojennego położonego na terenie miasta Gdynia (woj. pomorskie) będącego w zarządzie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni.Biorąc powyższe pod uwagę informujemy, że miasto Gdynia – we współpracy z kołem łowieckim i Rejonowym Zarządem Infrastruktury – podejmuje działania zmierzające do ograniczania obecności dzików na terenach zabudowanych.

Bartosz Frankowski
Naczelnik Wydziału Środowiska