Spółdzielnia Mieszkaniowa

Posejdon

Get Adobe Flash player

Kalendarz

Listopad 2021
P W Ś C P S N
« wrz    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Walne Zgromadzenie Członków 2019

Uprzejmie informujemy, że zatwierdzono bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdania: finansowe i zarządu za 2018 r, które przyjęto jednogłośnie. Zarząd w osobach Jolanta Kalinowska Prezes Zarządu i Bożena Górecka Członek Zarządu otrzymały absolutorium za 2018 r. Przyjęto również Sprawozdanie Rady Nadzorczej. Podjęto uchwałę w sprawie podziału zysku z działalności za 2018 r. Przyjęto także wnioski polustracyjne.
Zarząd dziękuje za zaufanie i zaprasza na kolejne WZCz w czerwcu 2020 r.

Zmiana numerów telefonów

Gdynia, dnia 5.08.2019 r

KOMUNIKAT

Z dniem 5.08.2019 r nieczynne są telefony stacjonarne.
Obecnie można kontaktować się z administracją SM Posejdon drogą e-mail oraz tel komórkowe:

sm.posejdon@ wp.pl
biuro.posejdon@gmail.com

oraz

mob. 537-300-907 administracja, księgowość, sprawy techniczne:
poniedziałki 8-17
wtorki, środy, czwartki 8-16
piątki 8-15
Można nagrać również wiadomość po godzinach, jednak będzie odsłuchana kolejnego dnia.

500-191-199 AWARIE

Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSEJDON” w Gdyni ul. Jantarowa 72

ZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
iż w dniu 23 czerwca 2018 r o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Cechowej 22 w Gdyni odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków SM „POSEJDON”.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Prezydium obrad.
2. Przyjęcie Regulaminu obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
- mandatowo-skrutacyjnej,
- uchwał i wniosków
5. Przyjęcie protokołu obrad WZCz z dnia 24.06.2017 r i Nadzwyczajnego WZCz z dnia 26.01.2018 r
6. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie Zarządu za 2017 r / Informacje bieżące.
9. Zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strat za 2017 r
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z działalności.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału przychodów ze służebności i sprzedaży działek stanowiących ciąg komunikacyjny (schody).
13. Dyskusja
14. Absolutorium dla Członków Zarządu za 2017 r
15. Dostosowanie Statutu do zmian ustawowych z 2017 r
16. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Zakończenie obrad.

Materiały Walnego Zgromadzenia Członków, z którymi każdy członek może zapoznać się będą wyłożone w siedzibie SM „POSEJDON” ul. Jantarowa 72 w Gdyni od dnia 6 czerwca 2018 r w godzinach urzędowania Spółdzielni.

Zarząd SM ”POSEJDON”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSEJDON” w Gdyni ul. Jantarowa 72

ZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
że w dniu 26 stycznia 2018 r o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Cechowej 22 w Gdyni odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SM „POSEJDON” (stołówka)

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Prezydium obrad.
2. Przyjęcie Regulaminu obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
– mandatowo-skrutacyjnej,
5. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Gminy Miasta Gdyni działek: 803/2 (15m²), 804/2 (91m²), 805/2 (90m²), 805/4 (34m²), 788/5 (6 m²) razem 236 m². Działki stanowią publiczny ciąg komunikacyjny pomiędzy ulicami Jantarową i Perłową (schody nr 1)
7. Dyskusja
8. Zakończenie obrad.

Materiały Walnego Zgromadzenia Członków, z którymi każdy członek może zapoznać się będą wyłożone w siedzibie SM „POSEJDON” ul. Jantarowa 72 w Gdyni od dnia 12 stycznia 2018 w godzinach urzędowania Spółdzielni.

Zarząd SM ”POSEJDON”

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 2017 r

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSEJDON” w Gdyni ul. Jantarowa 72

ZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
że w dniu 24 czerwca 2017 r o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Cechowej 22 w Gdyni odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków SM „POSEJDON”.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Prezydium obrad.
2. Przyjęcie Regulaminu obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
– mandatowo-skrutacyjnej,
– uchwał i wniosków
5. Przyjęcie protokołu obrad WZCz z dnia 18.06.2016 r
6. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie Zarządu za 2016 r / Informacje bieżące.
8. Zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strat za 2016 r
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r
11. Dyskusja
12. Absolutorium dla Członków Zarządu za 2016 r
13. Zmiany statutowe
14. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
15. Zakończenie obrad.

Materiały Walnego Zgromadzenia Członków, z którymi każdy członek może zapoznać się będą wyłożone w siedzibie SM „POSEJDON” ul. Jantarowa 72 w Gdyni od dnia 5 czerwca 2017 w godzinach urzędowania Spółdzielni.

Zarząd SM ”POSEJDON”

Plan pracy Rady Nadzorczej

23.01.2017
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 14.12.2016 r.
2. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności, wyniki spraw sądowych
/ wnioski oraz dalsze postępowanie/
3. Struktura organizacyjna Sp-ni Posejdon
4. Zatwierdzenie Planu remontów na 2017 r.
5. Zatwierdzenie planu finansowego na 2017 r
6. Windykacja należności
7. Sprawy wniesione zapytania
————————————————————————-
22.02.2017
1. Zatwierdzenie protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23.01.2017 r
2. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności.
3. Ocena stanu realizacji uchwał i wniosków przyjętych na WZCZ w 2016 r.– realizacja funduszów celowych ew. rozliczenie
4. Relacja Zarządu nt. przygotowań do realizacji planu remontowego na 2017r./ założenia/
5. Ocena działań Zarządu w zakresie windykacji należności.
6. Tereny zielone – przycinka drzew i krzewów
7. Sprawy wniesione , zapytania.
————————————————————————————————
22.03.2017
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22 .02 2017
2. Informacja Zarządu nt bieżącej działalności.
3. Energa – służebność / postępowanie sądowe
4. Omówienie bilansu i r-ku strat i zysków za 2016 r./ lub m-cu 04/
5. Zadłużenia mieszkańców – wezwania
6. Sprawy wniesione, zapytania
———————————————————————————————–
24.04.2017
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22.03.2017
2. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności
3. Sprawozdanie Zarządu za 2016 r.
4. Omówienie bilansu oraz r-ku zysków i strat za r. 2016.
5. Ocena pracy Zarządu i przyjęcie stanowiska Rady na Walne Zgromadzenie w spr. udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2016.
6. Wprowadzenie do Regulaminu zapisu o obciążaniu mieszkańców kosztami za zwrotną korespondencję.
7. Sprawy wniesione, zapytania
——————————————————————————————————————
31.05.2017
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24.04.2017 r.
2. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności
3. Zadłużenia mieszkańców, wezwania
4. Omówienie przygotowań do WZCZ
5. Wymiana wodomierzy
6. Sprawy wniesione , zapytania.
————————————————————————————–
14.06.2016
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z dn.10.05.2017 r
2. Informacja Zarządu nt, bieżącej działalności
3. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Sp-ni za rok 2016
4. Zapoznanie się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na WZCZ wraz z prezentacją materiałów.
5. Windykacja należności.
6. Sprawy wniesione, zapytania.
—————————————————————————————
14.06.2016
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z dn. 30.05 2017 r.
2. Szczegółowe omówienie WZCZ
3. Sprawy bieżące
4. Zadłużenia mieszkańców- windykacja.
5. Sprawy wniesione, zapytania.
————————————————————————————–
26.07.2017
1. 1.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 14.06.2017 r.
2. 2 Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności
3. Omówienie postępowania przetargowego na roboty budowlane.
4. Zadłużenia mieszkańców.
5. Sprawy wniesione, zapytania
—————————————————————————————
30.08.2017
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 26.07.2017 r.
2. Informacja Zarządu nt bieżącej działalności.
3. Rozliczenie okresu grzewczego oraz użycia wody – wnioski.
4. ENERGA- służebność
5. Zadłużenia mieszkańców
6. Sprawy wniesione, zapytania
————————————————————————————————

27.09.2017
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 30.08.2017 r.
2. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności.
3. Omówienie wyników za I półrocze 2017 r
4. Sprawa służebności pozostałych mediów
5. Zadłużenia mieszkańców wezwania na posiedzenie Rady
6. Sprawy wniesione, zapytania
————————————————————————————————
25.10.2017
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 27.09.2017 r
2. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności / sprawy sądowe/
3. Przekazanie ul. Jantarowej w użytkowanie Urzędu Miasta Gdyni c.d.
4. Informacja Zarządu nt. Przygotowań do sezonu zimowego.
5. Realizacja planu remontów.
6. Zadłużenia mieszkańców
7. Sprawy wniesione , zapytania
———————————————————————————————–
29.11.2017
1. 1.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 25.10.2017 r
2. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności
3. Wykonanie obligatoryjnych przeglądów technicznych – rocznych
5-letnich
4. Zadłużenia mieszkańców
5. Sprawy wniesione, zapytania
————————————————————————————————
18.12.2017
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 29.11.2017 r.
2. Informacja Zarządu nt bieżącej działalności.
3. Wstępne wyniki ekonomiczno-finansowe Sp-ni za rok 2017
4. Przyjęcie założeń do planu finansowego Sp-ni na rok 2018
5. Ocena działań Sp-ni w zakresie windykacji należności.
6. Sprawy wniesione , zapytania

Dyżury członków Rady Nadzorczej w siedzibie SM Posejdon
za okres I-VI 2017

1. Maria Borkowska 23.01
2. Ryłko Ewa 22.02
3. Katarzyna Owsik 22.03
4. Danuta Frohwerk 24.04
5. Katarzyna Weilandt 10. 05
6. Henryk Piotrowski 31.05
7. Maria Borkowska 14.06

Sekretarz R.N. Przewodnicząca R.N.

Ewa Ryłko Maria Borkowska

Zmiana struktury organizacyjnej w SM Posejdon

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 371/2016 z dnia 26.10.2016 r zmieniono strukturę organizacyjną Spółdzielni, w ten sposób, że zlikwidowano stanowisko Wiceprezesa Zarządu i utworzono stanowisko Inspektora ds techniczno-eksploatacyjnych (1/2 etatu) od stycznia 2017 r.
Jednocześnie Rada Nadzorcza uchwałą nr 374 z dnia 24.11.2016 r powołała Panią Bożenę Górecką (samodzielną księgową) do pełnienia funkcji członka zarządu do czasu zarejestrowania zmian statutowych w KRS.